Sva prava zadržana © 2010 Garmin d.o.o. U skladu sa odgovornom poslovnom politikom, preduzeće Garmin je strateški opredijeljeno  za proizvodnju "enviroment friendly" polietilenske ambalaže. Početkom 2009. godine u  Garminu smo uveli okso-biorazgradivu TDPA (Totaly Degradable Plastic Additives)  tehnologiju, koju je razvila renomirana kompanija EPI, poznata   po svojim inovativnim tehnologijama za zaštitu životne sredine.   Ove nove, "zdrave", plastične kese, se samorazgrađuju u dodiru sa vazduhom u roku od 90  do 120 dana i tako razgrađene nijesu štetne po okolinu. Dobijen je i ISO9001 i HACCP  sertifikat od strane međunarodne sertifikacijske kuce Bureau Veritas.  Potrebno je naglasiti da svi naši proizvodi podliježu kontroli i imaju sertifikat za zdravstvenu i  mikrobakteriološku ispravnost Instituta za javno zdravlje, Centra za zdravstvenu ekologiju.  Boje koje koristimo za štampanje kesa su na bazi alkohola i potpuno su neškodljive za  korištenje, kako u procesu proizvodnje tako i u eksplataciji naših proizvoda, bilo da se radi o  kesama za hranu, odjeci ili za neku drugu namjenu.  Mašine koje koristimo u procesu proizvodnje su u samom vrhu po produktivnosti i  ekonomičnosti u industriji plastične ambalaže i posjeduju visok stepen automatizacije.  Bitno je napomenuti da je kod nas proces proizvodnje ambalaže potpuno zaokružen. Taj  proces počinje od sirovine koju direktno nabavljamo kod renomiranih proizvodača širom  svijeta, a završava se gotovim proizvodom koji podliježe stalnoj kontroli kvaliteta.   Kako je jedna od naših smjernica zaštita životne sredine, tako je naša proizvodnja  dopunjena reciklažom i ponovnim korišćenjem otpada koji se javlja u procesu proizvodnje.