Sva prava zadržana © 2010 Garmin d.o.o. Tregerice u rolni se najčešće koriste pri pakovanju robe široke potrošnje u velikim trgovinama. Kese su perforirane na spoju kako bi se mogle kasnije odvojiti.Proizvode se od polietilena visoke gustine kojem se dodaje biorazgradivi aditiv koji omogućava razgradnju kese.   Butik kese su namijenjene pakovanju robe u buticima, radnjama sa tehničkom robom itd. Proizvode se od polietilena visoke gustine kojem se dodaje biorazgradivi aditiv koji omogućava razgradnju kese.   Najčešći kupci kesa za smeće su domaćinstva, razne ustanove, hoteli i dr. Proizvode se od polietilena visoke gustine kojem se dodaje biorazgradivi aditiv koji omogućava razgradnju kese.   Tregerice su najčešći način pakovanja robe široke potrošnje u svim trgovinskim i uslužnim djelatnostima kao i u domaćinstvima. Proizvode se od polietilena visoke gustine kojem se dodaje biorazgradivi aditiv koji omogućava razgradnju kese.   Papir za pakovanje koristi se za pakovanje mesa, suhomesnatih proizvoda, sireva i dr. u svim trgovinskim i uslužnim djelatnostima. Proizvodi se od polietilena visoke gustine kojem se dodaje biorazgradivi aditiv po receptu  firme "Šulman" iz Brisela.  Proizvodimo ga u raznim veličinama prema potrebama kupaca.   Papirne kese koriste se za pakovanje hleba, peciva, voća i povrća i dr. u svim trgovinskim i uslužnim djelatnostima. Kese se proizvode od braon i bijelog natron razgradivog papira u raznim veličinama prema potrebama kupaca. Takođe, naši kupci mogu da se odluče za kese sa odštampanim logom njihove firme što predstavlja dio njihovog marketinga.   Termoskupljajuća folija je napravljena od polietilena niske gustine. Kada folija prođe kroz termo tunel ona se skuplja oko proizvoda kojeg obavija. Folija je transparentna i jaka i kao takva štiti od oštećenja i prljavštine. Koristi se za pojedinačno i zbirno pakovanje proizvoda (mljekare, pivare, fabrike vode i sokova...). Foliju proizvodimo u rolnama u različitim dimenzijama prema potrebama kupaca.